FlexQube– DigitalPlattform

FlexQube startskärm.

Projekt

Webb

Industri

Intralogistik

Kund

FlexQube

År

2020

Se resultatetSe resultatet

FlexQube kom till oss för att få hjälp med en ny digital plattform som skulle stötta företagets globala expansion. I samband med detta gjorde vi en även uppdatering av den grafiska profilen.


FlexQube mobilkollage
FlexQube mobilkollage

Global leverantör av vagnar för intralogistik

FlexQube bygger och levererar vagnar för intralogistik på en mängd marknader runt om i världen. Kunderna finns ofta inom tillverkningsindustrin där kraven på flexibilitet och kvalitet är höga. Genom att ta fram specialdesignade vagnar ur en modulär och LEGO-inspirerad plattform kan FlexQube hjälpa till oavsett industri.

FlexQube produkt-grid
FlexQube toppmeny
FlexQube How it works

Projektets syfte

Syftet med projektet var att skapa en ny digital plattform där produkter, referensuppdrag och nyheter kunde visas skräddarsytt för olika marknader. Ett delmål var att byta plattform med bibehållen koppling till befintlig produktdatabas. Den nya plattformen skulle även öppna upp för en effektivare digital marknadsföring och öka den organiska trafiken från Google. Och allt detta i en ny kostym som bättre återspeglar företagets kärnvärden och identitet.

Kartlägging av kanaler och system – integrationer

På grund av projektets storlek och komplexitet startade vi med en förstudie där befintliga system, digital infrastruktur och säljprocesser undersöktes och utvärderades. Genom workshops och analyser kunde vi kartlägga företagets utmaningar och hitta möjligheter.

Whiteboard med klisterlappar
Människor på gatan

Nya marknader – marknadsanpassningar

En viktig del i uppdraget var möjligheten att skräddarsy upplevelsen för olika användare. Pratar du spanska och bor i Mexiko får du information relevant för just dig och din marknad. Är du verksam inom energisektorn blir du upplyst om lösningar lämpad för din bransch.

Spanskspråkig sida
Tyskspråkig sida

Norvateks AR-app med en topografisk karta i bakgrunden.