Webb­utveckling

Hoppa till

Mer än bara kod

Vi vet att det krävs mer än att skriva bra kod för att leverera en fulländad webbplats: mål, struktur, UX, design, robust infrastruktur, SEO och massor av kreativ problemlösning. Hoy arbetar med webbutveckling i ett tajt, kreativt team med bred kompetens och utan hierarkier. På så sätt kan vi använda allas input och utnyttja vår gemensamma kunskap maximalt.

Kontakta ossKontakta oss

Välja rätt CMS

Webbutveckling är ett hantverk som ständigt förändras. För oss på Hoy är det viktigt att bedöma nyttan med nya tekniker innan vi väljer att använda dem. Ibland kräver ett projekt det absolut senaste och mest avancerade, ibland inte.

I slutändan handlar det om att avgöra vilka verktyg som passar bäst för vilka ändamål, verksamheter och användare. Val av CMS - Content Management System - är något alla våra kunder ställs inför och ett val vi gärna är med och guidar kring.


Vad är Headless CMS?

Ett headless CMS innebär att CMS:et enbart står för hanteringen av innehåll, och inte för presentationen av det. Innehållet kan struktureras helt enligt önskemål och hämtas via ett API. Vilken teknik och design som sedan används för att presentera innehållet är valfritt (på en webbplats, i en app eller både och). Det går därför också att byta gränssnitt när som helst utan att behöva byta CMS.

Sanity och Strapi är två exempel på headless CMS som vi jobbar allt mer med.

1. Page speed

En snabb webbplats är idag en av de viktigaste faktorerna för att ge besökaren en bra upplevelse. Det är också något Google bedömer för rankingplats i sitt sökresultat. Med headless CMS kan vi jobba med de senaste teknikerna och moderna bildformat och bygga webbplatser som laddar snabbt.

2. Säkerheten

När innehållet lagras separerat från själva webbplatsen blir det mindre sårbart och mindre exponerat för hackerattacker.

3. Skalbarheten

Istället för att skapa flera olika instanser till olika kanaler kan ett headless CMS servera data till många olika kanaler. Vi får full kontroll över tekniken och blir inte begränsade när webbplatsen behöver förnyas eller växa.

4. Mindre underhåll

Det krävs inget regelbundet underhåll med säkerhetsuppdateringar. För ett headless CMS behöver utvecklingen endast göras vid beställning av nya funktioner.

5. Framtidsäkrad

Att använda headless CMS är ett etablerat och modernt sätt att bygga webbplatser. Det pågår en förflyttning på marknaden där fler och fler väljer liknande lösningar för att på bästa sätt kunna möta dagens kravställningar.

Webbutveckling

WORDPRESS

WordPress har länge haft en ohotad position som nummer ett på CMS-marknaden. Det är billigt, open source och världens största CMS för webbplatser. Vi har byggt många webbplatser i WordPress och inte minst i vårt egenutvecklade modulbaserade system Brix.

I sina senaste versioner har WordPress valt att fokusera mer på webbredaktören än på att bygga ett användbart ramverk för utvecklare. Det har gjort det svårare att bygga anpassade funktioner på ett optimalt sätt då verktyget blir mer och mer begränsat och styrt.

WordPress kommer självklart att leva vidare och vara och ett bra CMS för vissa ändamål, men det är inte ett lika självklart val idag som tidigare.

1. Användarvänligt

WordPress började som ett bloggverktyg, med användaren i centrum. Därför är det enkelt att editera innehåll. Här finns många färdiga funktioner för redigering av innehåll, såsom tidsinställd publicering, multiredigering, filtrering av poster etc.

2. SEO

WordPress är väl anpassat för SEO-optimering.

3. Säkerhetsuppdateringar

WordPress är störst och det finns över 60 000 tillgängliga plugins. Det medför ett potentiellt hot från hackers. Därför är det viktigt att regelbundet uppdatera WordPress till nya versioner för att täppa igen kryphål. Underhållsarbetet innebär också att anpassa och laga funktioner.

4. Inga licenskostnader

Till skillnad från många andra CMS är WordPress helt gratis.

Flertjänster