UXdesign

Hoppa till

Wireframes för ett stort webbprojekt.

UX-design

Fokus på användaren

UX-design handlar om att skapa bra användarupplevelser. Målet är att utveckla produkter och tjänster som förenklar och förbättrar upplevelsen för människor.

Kontakta ossKontakta oss
Mind map med klisterlappar på en whiteboard

UX-design

Vad är UX-design?

UX eller User Experience betyder användarupplevelse. Det handlar om att förbättra användarens upplevelse av en tjänst eller produkt. Många gånger rör det den digitala världen men UX-design kan likväl appliceras i den fysiska miljön och inom hela organisationer. Då kallas det ofta Service Design eller Customer Experience.

Genom att fokusera på människors upplevelse och psykologiska aspekter kan man skapa välanvända, pedagogiska, uppskattade och samtidigt lönsamma produkter.

Smartare och mer kostnads­effektiva projekt

Genom att reda ut och ta reda på saker om användarna i ett tidigt skede innan lösningar byggs klart säkerställer vi kvalitet och håller ner kostnader. På Hoy använder vi UX som ett sätt att komma fram till rätt lösningar och förslag innan vi sätter igång med själva produktionsfasen, t.ex webbutveckling eller gränssnittsdesign.


Vad gör en UX-designer?

Mycket av UX handlar om det som inte syns, även om en UX-designer ibland även formger visuella gränssnitt (oftast görs det arbetet av en renodlad UI-designer eller Digital Designer). Följande moment kan ingå i begreppet UX-design:

  • Effektkartläggning

  • Analys av affärsmål och användningsmål

  • Analys av målgrupper och behov

  • Informationsarkitektur

  • Design av användarflöden

  • Wireframes och prototyper

  • Interaktionsdesign

  • Användartester


Mer inom design