Designsystem

Hoppa till

One source of truth

Ett designsystem är en samling återanvändbara komponenter samlade med tydliga riktlinjer som möjliggör samverkan, struktur och konsekvens mellan arbetsgrupper. Oavsett om man verkar i större komplexa organisationer eller mindre företag drar man nytta av ett väl uppsatt designsystem när man utvecklar digitala produkter.

För en konsekvent varumärkes­upplevelse

Alltför ofta hamnar företag i händerna på aktörer som tar sig friheter utifrån helt egna premisser. Resultatet blir ett skadat varumärke som tappar i trovärdighet och igenkänning. I värsta fall leder det till inkomstbortfall och tappade kunder.

Designsystemets betydelse kan inte nog understrykas och växer i takt med digitaliseringens framfart. Vi tror på en merge mellan brand manuals och designsystem där alla delar synkas och dokumenteras centralt.

Ett komplett designsystem

Olika plattformar gör olika saker olika bra. Figma är designverktyget där komponenter och byggstenar formges. Detta görs utifrån ett skalbart 8 px-gridsystem. Därifrån kopplas lämpligt dokumentationssystem ihop med detta, såsom ZeroHeight. I ett nästa steg synkas allt med exempelvis Storybook som är ett kodkomponentsystem varifrån utvecklare kan ta del av kodbasen. Görs ändringar i Figma skjuts dessa ut till övriga sammanlänkade system. Mycket smidigt och mycket användbart.

Bättre workflow

För att kunna arbeta effektivt och skalbart krävs ett väluppbyggt designsystem. Det gör att olika teams som hanterar olika digitala produkter kan dra nytta av det förutbestämda och enbart fokusera på användarupplevelser, innehåll och förbättringar. Med en tydlig versionshantering hålls alla intressenter uppdaterade och systemet hålls levande.

Mer inom design