Design

Hoppa till

Design ftw

Det visuella uttrycket och en väl utformad UX-design är avgörande för att få tekniken begriplig och nå fram användaren. På Hoy paketerar, förenklar och kommunicerar vi komplexa digitala tjänster. Vi älskar design och smarta lösningar. Det kommer ni att märka.


Prova tänka utifrån och in

Att få lyssna in slutanvändarens behov är guld värt. Den kunskapen ger insikter och förutsättningar för att skapa riktigt bra upplevelser och riktigt stor nytta.

Genom användarstudier och en tät dialog med våra kunder, deras användare och slutkunder kartläggs behoven. Därifrån formar våra UX-designers lösningar som guidar, inspirerar och lyfter upplevelsen till nya nivåer.

Iterativa processer

Vår kreativitet tar inte slut vid en leverans. Det gör heller inte våra kunders behov eller slutanvändarens. Därför är vårt mål att få jobba långsiktigt med våra kunder och förbättra de digitala upplevelserna i takt med att behoven förändras och nya insikter skaffas.

Vi vill helst ha med slutanvändarna på denna fortsatta resa för att kontinuerligt få feedback på om våra lösningar är så pricksäkra som möjligt. Vi vet vad vi kan och är också ödmjuka inför att vi inte kan förutse alla olika typer av användares behov.

Design

Design­tjänster

Så kan vi hjälpa dig inom design.