Tjej
jouren
Väst
— Webb

Projekt

Webb

Kund

Tjejjouren Väst

År

2022

Se resultatetSe resultatet

Tjejjouren Väst är en ideell stöd- och utbildningsorganisation som tillhandahåller nätbaserat stöd till unga tjejer. Med sin nya webbplats och ett nytt visuellt uttryck kan de bättre nå ut till unga tjejer som behöver deras hjälp.

Med uppåt 3 000 chattsamtal per år och över 90 aktiva volontärer bidrar Tjejjouren Väst till att göra vardagen lite lättare för unga tjejer. Deras vision är ett jämställt samhälle där tjejer och unga kvinnor har lika rättigheter och goda livsvillkor. De erbjuder ett nätbaserat stöd där webbplatsen är navet för att stötta unga tjejer i samtal om våld, utsatthet och psykisk ohälsa.

Uppdraget

Tjejjouren Väst behövde en webbplats som är enkel att administrera och som kan byggas ut i takt med att verksamheten växer. Det var också dags att förnya det visuella uttrycket så att det bättre synkade med målgruppen unga tjejer.

Resultat

Det konkreta mätbara resultatet visar att den organiska söktrafiken har ökat dramatiskt.

Den 8 november 2021 hade Tjejjouren 1923 impressions och 49 klick från organisk sökning. Någon vecka efter lanseringen av den nya webbplatsen 7 mars 2023 hade de 27001 impressions och 824 klick – en ökning med 1400% respektive 1680%.

Webbplatsen har fått en bättre sidstruktur och en bättre uppbyggnad kodmässigt, vilket ökar synligheten. Men vi har också arbetat noggrant med innehållet utifrån mängd och relevans och utifrån användarnas sökbeteende, vilket har bidragit ytterligare till ökningen.

"En ökning med 1400% respektive 1680%"


Nästa

Astellas
View
– AR

Gå till projektGå till projekt