Astellas
View
– AR

Projekt

Augmented Reality app

Industri

Medicinteknik

Kund

Astellas

År

2021

Se resultatetSe resultatet

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. I Astellas View har Hoy skapat en virtuell patient för att visa vad man bör tänka på vid behandlingen.

Uppdrag & Lösning

Sköra ben

Sambandet mellan prostatacancerbehandling och osteoporos (benskörhet) är välkänt och benhälsan påverkas även av en rad livsstilsfaktorer som kan göra sambanden mellan olika riskfaktorer komplicerade. I Astellas View har Hoy skapat en virtuell patient som ger möjlighet att titta närmare på olika faktorer som måste vägas in i behandlingen av prostatacancer.


Virtuell patient

Verktyget Astellas View kretsar kring en virtuell patient. Genom att ändra på olika inställningar och sliders kan användaren ändra på patientens medicinering och ta bort och lägga till olika riskfaktorer som övervikt och rökning. Syftet är att informera patienter, läkare och sjuksköterskor om hur de olika riskfaktorerna påverkar varandra och skapa en intuitiv förståelse för sambanden.

Astellas View är också kopplad direkt till FRAX, ett statistiskt diagnosverktyg som används för att beräkna risken för benskörhetsrelaterade skador hos en patient, till exempel benbrott.

Astellas View på en datorskärm
Astellas View

AR, mobilapp och web

Astellas View är utvecklad för att fungera på flera olika plattformar. De olika versionerna har samma grundfunktionalitet, men är gjorda för att användas i olika situationer.

Astellas View Logo på blå bakgrund
Astellas View AR interface

Olika versio­ner

  • Hololens AR

I AR-versionen använder vi Microsoft Hololens för att skapa en Augmented Reality-upplevelse där flera personer kan diskutera tillsammans och interagera med den virtuella patienten i en delad upplevelse.

  • iOS

iOS-versionen är också en AR-app, men optimerad för det mobila formatet. Den lämpar sig för småskaliga, handledda demonstrationer på plats på till exempel ett sjukhus, eller för att använda tillsammans med en patient i en rådgivningssituation.

  • Webb

Webbversionen är perfekt att länka till när man vill ge användaren möjlighet att experimentera med verktyget på egen hand, eller till och med använda det (och den kraftfulla FRAX-integrationen) i sitt dagliga arbete.


Nästa

HSBDröm­bostaden

Gå till projektGå till projekt