Röhsska
museet
— Webb

Röhsska museets entré.

Projekt

Webb

Industri

Kultur

Kund

Röhsska Museet

År

2019

Se resultatetSe resultatet

Design finns överallt. Föremålen omkring oss är produkter av idéer, tankar och trender som har utvecklats och skavt mot varandra i tusentals år. Men vad är god design? Det ville vi utforska tillsammans med Aoki och Röhsska museet. Resultatet blev en webb som utmanar konventioner och bjuder in till samtal om design.

Ny webb inför nyöppning

Röhsska museet är Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Efter en tids stängning planerades en nyöppning i februari 2019 med en ny entré, nya utställningar och en ny grafisk identitet. Tillsammans med Aoki fick Hoy uppdraget att utforma museets nya webbplats inför nyöppningen – rohsska.se

Det levande Ö:et

Tillsammans med Röhsskas arbetsgrupp genomfördes en kreativ workshop för att ringa in behov och ta del av deras tankar och idéer. Utifrån deras input skapade Aoki en stark och provokativ grafisk identitet som Hoy sedan tog vidare in i den digitala världen.

På webben blir Ö:et en levande form som sträcks, trycks ihop, växer och krymper beroende på utrymmet det får i ett strikt rutnät. Tanken är att Ö:et ska spegla designens förhållande till en föränderlig värld.

Röhsskas dropdown-meny med ett lodrätt stretchat Ö

– Det finns något brutalt i den nya grafiska identiteten. Vi har varit lite ”ruffa” mot Ö:et. Det ska inte behandlas med silkesvantar.

CAMILLA BLOMGREN, CREATIVE DIRECTOR, AOKI

En flexibel plattform

Webbplatsen är bygg i WordPress med Hoys egenutvecklade modulära system Brix, där innehållet med enkelhet kan uppdateras och anpassas för olika behov. Förutom utställningar har Röhsska museet har ett brett utbud aktiviteter och därför var en smart kalender en prioriterad funktion. I kalendern presenteras eventen både med övergripande och fördjupande information.


Nästa

AxelentXperience– Digitalt
showroom

Gå till projektGå till projekt
Digitalt showroom