Krook &Tjäder

Projekt

Webb

Industri

Arkitektur

Kund

Krook & Tjäder

År

2023

Se resultatetSe resultatet

Arkitekterna Krook & Tjäder är ett av Nordens största arkitektkontor och en tongivande aktör i byggandet av våra framtida livsmiljöer. Hoy har designat och byggt en webbplats som förtydligar deras varumärke och erbjudanden samtidigt som de fått en framtidssäkrad teknisk plattform byggd i ett headless CMS.


Uppdraget

Krook & Tjäder ville förtydliga sitt varumärke, lyfta fram sin kultur och göra det enklare för sina besökare att hitta det de letar efter på webben. En ny grafisk profil skulle implementeras och ett viktigt mål var att leverera en teknisk plattform som står rustad för framtiden och som det kan kopplas på andra system till vid framtida behov. Relation + Ambition är grundbulten i Krook & Tjäder och det blev det även för det här projektet.


Lösningen

Att design och teknik får gå hand i hand är lika viktigt för oss som för våra kunder. Med dagens headless-lösningar ges större frihet och möjligheter för både utvecklare och designers att skapa optimerade webbplatser där UX och design kan formas utifrån varje kunds behov. Krook & Tjäders webbplats byggdes i Sanity som är ett headless CMS. Att få det kreativa utrymmet är extra mycket värt i den här typen av uppdrag då kreativitet också är en central del i kundens verksamhet.

Varför headless?

Ett headless CMS innebär att CMS:et enbart står för hanteringen av innehåll, och inte för presentationen av det. Innehållet kan struktureras helt enligt önskemål och hämtas via ett API. Vilken teknik och design som sedan används för att presentera innehållet är valfritt – på en webbplats, i en app eller både och. Därför går det också att byta gränssnitt när som helst utan att behöva byta CMS.

Läs merLäs mer