Konst­hallen — Webb

Projekt

Webb

Industri

Kultur

Kund

Kulturförvaltningen

År

2022

Leverabler

Se resultatetSe resultatet

På Göteborgs konsthall samsas experimentella och processbaserade projekt, med tematiska grupputställningar och separatutställningar som fördjupar sig i enskilda konstnärskap. Att erbjuda en digital upplevelse som ett komplement till att se konsten på plats har blivit allt viktigare.

Uppdraget

Göteborgs Konsthall är en plats för samtidskonst. Här visas både internationellt uppmärksammade konstnärskap och konstnärer som ännu inte nått ut till en bred publik. Besökare får också ta del av ett stort utbud aktiviteter kopplat till utställningarna.

Webbplatsen utgör navet i den externa kommunikationen och där ska såväl konsten som verksamheten levandegöras.


Mod, relevans och kvalitet

Projektet tog avstamp i kärnvärderna mod, relevans och kvalitet. Utifrån kundens behov och grafiska profil arbetade Hoy fram ett koncept där dynamik, asymmetri och färg blev ledorden för design och funktioner.

Visionen var en webbplats där konstverken står i centrum samtidigt som konsthallens varumärke och grafiska uttryck skulle få ta för sig. En genomarbetad sidstruktur ger en lättnavigerad webbplats. Målet var att besökaren både ska hitta information snabbt och bli inspirerad till stanna kvar länge för att fördjupa sig i utbudet och konsten.

"Vi är en konsthall som visar samtidskonst och därför känns det riktigt kul att nu även ha en samtida webbplats! Hoy har varit lyhörda inför våra önskemål och skapat en sida där konsten verkligen får ta plats utan att beskäras eller tvingas in i förbestämda format. Vi är också glada över att våra profilfärger fått breda ut sig och att sidan är så lekfull samtidigt som den är enkel och lättnavigerad.”

KARIN ANDERSSON, KOMMUNIKATÖR GÖTEBORGS KONSTHALL